Ukrajinci v DobrudzhiВіргілій Ріцько

Українці в Добруджі. — București: RCR Editorial, 2014. — 191 с.

Історію українців Добруджі намагався досліджувати наприкіці ХІХ ст. Федір Вовк; відтоді ґрунтовних спеціальних праць на цю тему не з’явилося.  Книжка нарисів Віргілія Ріцька (голови Союзу Українців Добруджі), написана в популярному жанрі, бодай почасти заповнює цю прогалину.  До неї входять такі розділи: «Задунайське військо» (с. 9-30), «Січ Задунайська» (с. 31-40), «Знищення Запорізької Січі» (с. 41-81), «Козацьке чорноморське військо» (с. 82-97; на с. 86-97 ідеться, властиво, про участь козаків — з обох боків — у російсько-турецькому збройному протистоянні), «Дунавецька Січ (с. 98-177; на с. 113-115 подано список отаманів і старшин за 1778–1829 рр.; на с. 120-168 перелічено населені пункти, в яких є українська людність; аналізуючи наявні статистичні дані, автор оцінює сьогоднішню реальну кількість українців у цьому краї приблизно в 16-20 тис. осіб; на с. 176-177 коротко насвітлено їхні культурно-освітні ініціативи, покликані протидіяти дедалі відчутнішій румунізації). На с. 178-183 вміщено бібліографію на 23 позиції (з них 11 українською мовою, 6 румунською, 5 російською, 1 польською). Книжку завершує резюме румунською мовою (с. 184-190).