Ukrajinci v RumuniiКорнелій Регуш

Українці в Румунії. — Бухарест: Видавництво «RCR Editorial», 2017. — 155 с.

 

Корнелій Регуш (1940–2002) був відомим українським літератором у Румунії, викладав українську мову в Сучавському університеті.  У 1996–2001 рр. він оприлюднив у букарештській газеті «Український вісник» низку історичних шкіців про румунське українство.  Попри популярну форму викладу, вони ґрунтуються на солідному науковому фактажі.  Упорядник і редактор книжки Михайло Михайлюк зібрав докупи ці публікації під однією обкладинкою й супроводив їх власним вступним словом, де розповів про історію створення цих нарисів. Серед питань, зачеплених у збірці, — себеусвідомлення румунськими громадянами власної приналежності до української нації; офіційна та реальна кількість етнічних українців у Румунії; перелік українських поселень у Румунії; дослідження говірок і побуту української людності на території Румунії; етноніми на позначення українців у Румунії; антропонімія румунських українців; українська топоніміка на території Румунії; міґрація українців на румунські землі; полеміка з концепцією Йона Ністора щодо давності появи українців і румунів на Буковині та ін.