dialogul IV 2017Dialogul slaviștilor la începutul secolului al XXI-lea. — 2017. — An. VI. — Nr. 1. — 377 p.

Періодичне видання «Dialogul slaviștilor la începutul secolului al XXI-lea» (у перекладі: «Діалог славістів на початку ХХІ століття»), видаване Клюзьким університетом ім. Віктора Бабеша та Яноша Бояї, виходить і надалі під тією самою назвою, хоча початок століття потроху добігає (а чи вже й добіг) кінця.  Черговий його випуск містить матеріали наукової конференції, проведеної 26–28 травня 2016 р. в рамцях традиційних уже «Днів слов’янської культури» на філологічному факультеті цього університету (зорганізованих у співпраці з Союзом Українців Румунії та Російським культурним центром).  Редактори збірки — Каталін Балаж та Іван Гербіль. Набір рубрик — традиційний для цього видання: «Мовознавство» (15 причинків), «Культура та література» (15 причинків), «Міжкультурний діалог» (6 причинків), «Теорія та практика перекладу» (8 причинків).  Із-поміж авторів (усього їх 51) є тринадцятеро українців (переважно чернівчани, за винятком одного киянина та двох представниць Переяслава-Хмельницького).  Румунських авторів — 18, половина з Клюжа-Напоки, а також із Букурешта (8) та з Тімішоари (1).  Інші країни репрезентовані такою кількістю учасників: Угорщина — 4, Грузія — 3, Росія — 3, Казахстан — 2, Молдова — 1, Словаччина — 1; двоє зазначили подвійне представництво: Болгарія-Польща та Молдова-Росія.  Мовно причинки поділяються так: російською — 17, румунською — 14, українською — 12, польською — 1.  Із погляду україністики інтерес становлять такі публікації:

Lingvistică / Linguistics [Мовознавство]

Тетяна Гуцуляк.  Ступені адвербіалізації іменників в українській мові: від фразеологічного контексту до синтаксичної деривації. — С. 13-22.

Оксана Ташкович.  Заимствования в русскоязычных печатных изданиях Подкарпатской Руси (1918–1938 гг.) [Оксана Ташкович. Запозики в російськомовних друкованих виданнях Підкарпатської Русі (1918–1938 рр.)]. P. 23-30.

Сергей Лучканин.  Особенности младограмматического направления в истории румынского и украинского языкознания [Сергій Лучканин.  Особливості молодограматичного напряму в історії румунського та українського мовознавства]. — С. 31-41.

Ioan Herbil Unele aspecte privind etimologizarea numelor de familie [Іван Гербіль. Деякі аспекти етимологізування прізвищ]. — С. 42-54.

Cristina Silaghi.  Despre prefixele verbale într-un grai ucrainean din România [Крістіна Сіляґі. Про дієслівні префікси в одній українській говірці на території Румунії]. — P. 55-60.

Ніколетта Головач.  Соціолінгвістичні аспекти дослідження впливу лексики румунської мови на українську мову. — С. 61-69.

Інна Черкез.  Соціальні аспекти семантичного розвитку народнорозмовної лексики в комунікативній практиці української інтелігенції кінця ХІХ — початку ХХ ст. — С. 109-117.

Анна Закутня.  Структурні та стилістичні особливості українських рекламних текстів кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. — C. 118-130.

Людмила Довбня, Тамара Товкайло.  Агатангел Кримський — подвижник української мовознавчої науки. — С. 131-135.

 

Cultură șі literatură / Culture and Literature [Культура та література]

Володимир Антофійчук Рецепція жанру псалма у творах Володимимра Мономаха. — С. 146-154.

Mihai Traista. Importanța mitului la ucraineni și ruși [Михайло Трайста Значення міту в українців і росіян]. — P. 208-222.

Оксана Гнатчук Ірина Левинська — активна учасниця українського жіночого руху на Буковині початку ХХ ст. — С. 223-227.

Оксана Любімова Версифікація Олександра Козловського 90-х років ХІХ століття (строфіка і римування). — С. 255-260.

Кристиния Паладян.  Логаэдические стихотворения в украинской и румынской поэзии 80-х — 90-х годов ХІХ века [Крістінія Паладян.  Логаедичні вірші в українській і румунській поезії 80-х — 90-х років ХІХ століття]. — С. 261-269.

 

Dialog intercultural / Intercultural Dialogue [Міжкультурний діалог]

Марианна Лявинец-Угрин История учебника Е. А. Фенцика «Сельская Школа» [Маріанна Лявинець-Угрин Історія підручника Є. А. Фенцика «Сельская Школа»]. — С. 278-286.

 

Teoria și practica traducerii / Translation Theory and Practice [Теорія та практика перекладу]

Віторія Лебовіч Дивний, чудний чи чудовий Петербург Шевченка (петербурзький текст у двох угорських та одному російському перекладі комедії Тараса Шевченка «Сон»). — С. 328-335.
Оксана Федунович-Швед. Мова перекладів Миколи Лукаша та перспективи її дослідження. — С. 340-347.
Ержебет Ладані. Гомер в українському вбранні (до питання відбору словникового матеріалу культурологічного словника). — С. 348-355.