Pr. Milail D. petru movila nomocanonul 2014Colotelo,  Pr. Dumitru M. Colotelo

Nomocanonul Sfântului Petru Movilă. — Constanța: Editura Arhiepiscopiei Tomisului, 2014. — 316 p.

Історія появи цієї книжки (її назва в перекладі — «Номоканон святого Петра Могили») дуже довга. Працю над нею ще 1972 р. розпочав о. Михайло Колотило (1921–2000), український (буковинський) еміґрант до Румунії. З огляду на політичні обставини життя за соціалістичного ладу, роботу своєчасно видати не вдалося. Згодом текст доопрацював о. Дмитро Колотило (тепер настоятель Української православної парафії святого Петра Могили в Бухаресті). Книжку благословив до друку архиєпископ Томіський Теодосіє. Окрім перекладу румунською мовою тексту «Номоканона або законоправильника», виданого 1629 р. в Києві заходами Петра Могили та з його ж упровідним словом, книжка містить багатий науковий апарат: вступну студію, коментарі та посторінкові примітки (загальним числом 424). Зміст її такий:

 

  

Cuvânt înainte [Переднє слово]. — P. 7-10. 

I. Cadrul istoric în care au apărut Nomocanoanele [Історичний контекст появи Законоправильників]. — P. 11-24.

II. Importanța și actualitatea canoanelor penitențiale [Важливість і актуальність покутних канонів]. — P. 25-27.

III. Personaliatea și opera Sfântului Ierarh Petru Movilă [Особистість і творчість св. єрарха Петра Могили]. — P. 29-46.

IV. Originea Nomocanonului editat de Petru Movilă [Походження «Номоканону», виданого Петром Могилою]. — P. 39-46.

V. Cuprinsul Nomocanonului [Зміст «Новоканону»]

a) Izvoarele directe și indirecte [Прямі та приховані джерела]. — P. 47-48.

b) Reportul dintre Nomocanonul kievean și Nomocanonul lui Ioan Postitorul [Співвідношення між київським Законоправильником і Номоканоном Йоана Постника]. — P. 49-52.

VI. Traducerea Nomocanonului cu comentarii [Коментований переклад «Номоканону»]. — P. 53-298. 

Predoslovia lui Petru Movilă [Упровідне слово Петра Могили]. — P. 54-64.

Partea I: cultic-canonică [Частина І: культово-канонічна]. — P. 65-86.

Partea II: canonică [Частина ІІ: канонічна]. — P. 87-298.

Concluzii [Висновки]. — P. 299-303.

Anexe [Додатки] 

Prima ediție de la Kiev din anul 1620. Prefață [Передмова до першого київського видання 1620 р.]. — P. 305-306.

Prefață la ediția a II-a de la Kiev din anul 1624 [Передмова до другого київського видання 1624 р.]. — P. 306.

Predoslovia la Nomocanon [Упровідне слово до Законоправильника від Захарії Копистенського]. — P. 306-311.