Potebnja langage pensee

Cahiers de l’ILSL. — 2016. — Nº 46: Potebnja, langage, pensée / Éd par. Patrick Sériot, Margarita Schoenenberger. — 216 p.

«Cahiers de l’ILSL» — саме під такою дещо непрозорою назвою відоме це періодичне видання, публіковане філологічним факультетом Льозанського університету.  Скорочення ILSL означає ‘Institut de Linguistique et des Sciences du Langage’.  Таким чином, назва його буквально перекладається “Зошити Інституту мовознавства та наук про мову”.  А втім, такого інституту вже немає: його перейменовано на Centre de Linguistique et des Sciences du Langage de l’Université de Lausanne.  Незважаючи на це, видання зберегло стару назву, що незмінно подається в скороченому вигляді.  Згідно з його концепцією, всі випуски зосереджуються навколо якоїсь однієї теми.  Сорок шостий “зошит” присвячено постаті Олександра Потебні.  Редактори Патрік Серйо та Марґаріта Шененберґер зібрали під його обкладинкою 13 статей, що переважна більшість із них попередньо були виголошені як доповіді на конференції «Олександер Потебня (1835—1891): мова та думка», що відбулася 6-8 червня 2013 р. в Кюї під Льозаною.  Звідси й тільки трохи змодифікована назва тематичного випуску: «Potebnja, langage, pensée», тобто «Потебня, мова, думка».  Із поміж 13 авторів четверо представляють Росію, троє Швайцарію, по одному — Італію, Україну, Францію та Чехію; ще двоє подали подвійну інституційну приналежність (Швайцарія — Франція, Естонія — Росія).   Тематично збірка охоплює й мовознавчі, й літературознавчі аспекти Потебневої спадщини: приділено увагу як теоретичним джерелам потебнянських теорій, так і сприйняттю думок Потебні пізнішою наукою (переважно російською).  Її зміст такий: 

 

Patrick Sériot (Lausanne) — Патрік Серйо (Льозана)                                                                                                        

Présentation [= Переднє слово] — P. 1-2.

 

Roger Comtet (Toulouse) — Роже Конте (Тулюза)                                                                                                            

Le verbe dans la dernière partie des Notes de grammaire russe d’Aleksandr Potebnja [= Дієслово в останній частині «Записок із російської граматики» Олександра Потебні]. — P. 3-24.

 

Aleksandr Dmitriev (Moscou) — Алєксандр Дмітрієв (Москва)                                                                                           

Philosophie romantique et positivisme dans l’héritage de Potebnja: le contexte russe et ukrainien [= Романтична філософія та позитивізм у Потебневій спадщині: російський і український контекст]. — P. 25-46.

 

Donatella Ferrari Bravo (Pise) — Донателля Феррарі Браво (Піза)                                                                                  

La signification sémiotique du concept de ‘forme’: Potebnja et alii [= Семіотичне значення тямки “форма”: Потебня та інші]. — P. 47-60.

 

Vladimir Feščenko (Moscou) — Владімір Фєщенко (Москва)                                                                                             

Forme et contenu comme guerre et paix (la philosophie russe du langage après Potebnja) [= Війна і мир між формою та змістом (російська філософія мови після Потебні)]. — P. 61-78.

 

Patrick Flack (Prague) — Патрік Фляк (Прага)                                                                                                            

Andrej Belyj lecteur de Potebnja: un jalon néo-kantien de l’approche poétique du langage en Russie [= Прочитання Потебні Андрєєм Бєлим: неокантіанська напрямна поетичного підходу до мови в Росії]. — P. 79-92.

 

Tomaš Glanc (Zurich) — Томаш Ґланц (Цюріх)

«Ils s’opposaient à tout le monde». Le statut de pensée chez Potebnja vu par Jakobson [= “Вони були проти всіх”. Статус думки в Потебні за оцінкою Якобсона]. — P. 93-104.

 

Ljudmila Gogotišvili (Moscou) — Людміла Ґоґотішвілі (Москва)                                                                                       

La forme interne immanente dialogique chez Bakhtine comme altenative à Humboldt et Potebnja [= Іманентна діалогічна внутрішня форма в Бахтіна альтернативою до Гумбольдта й Потебні]. — P. 105-110.

 

Leonid Heller (Lausanne & Paris) — Лєонід Eлєр (Льозана & Париж)

Les mystères du quatrième élément, ou les composantes du signe selon Potebnja. Le problème du matériau dans l'art [= Таємниці четвертого елемента, або складники знака за Потебнею. Питання матеріалу в мистецтві]. — P. 111-120.

 

Igor' Pil'ščikov (Tallinn & Moscou) — Іґорь Пільщіков (Таллінн & Москва)                                                                            

La forme interne du mot dans l’interprétation des formalistes russes (OPOJaZ, CLM, GAXN) [= Унутрішня форма слова в тлумаченні російських формалістів (ОРОЯЗ, МЛГ, ҐАХН)]. — P. 121-142.

 

Margarita Schoenenberger (Lausanne) — Марґаріта Шененберґер (Льозана)                                                                      

La pensée et le langage de A. A. Potebnja comme réaction probable aux recherches philologiques de N. T. Kostyr' (1818—1853) [= «Думка та мова» О. О. Потебні як імовірна реакція на філологічні дослідження М. Т. Костиря (1818—1853)]. — P. 143-158.

 

Patrick Sériot (Lausanne) — Патрік Серйо (Льозана)                                                                                                 

Matérialisme ou mentalisme? Une querelle post-marriste à propos de Potebnja (années 1930—40) [= Матеріалізм чи менталізм? Постмарристська суперечка довкола Потебні (1930—40-і рр.)]. — P. 159-84.

 

Serhii Wakoulenko (Kharkiv) — Сергій Вакуленко (Харків)

Les emprunts de Potebnja à Lazarus: essai d’élucidation [= Що позичив Потебня в Ляцаруса? Спроба докопатися]. — P. 185-202.

 

Serge Zenkine = Sergej Zenkin (Moscou) — Сєрґей Зєнкін (Москва)

La critique de Potebnja dans les travaux de Boris Engel'gardt [= Критика Потебні в роботах Боріса Енґельґардта]. — P. 203-214.