publ olena kurylo pochatkova gramatyka ukrayinskoyi movyОлена Курило

«Початкова граматика української мови». Кілька уваг про її автора та дещо інше / Підготовка до друку, вступна стаття і примітки Дмитра Бучка. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. — 184 с. 

Олена Курило, особа дуже примітна в українському мовознавстві 20-х — поч. 30-х рр. ХХ ст., щойно тепер починає посідати належне їй місце “серед великих”, до чого спричинилися щонайперше два недавні перевидання її славетних «Уваг до сучасної української літературної мови» (Київ: Основи, 2004 і 2008). Цій самій справі служить і тернопільський передрук «Початкової граматики української мови», книжки, що її перша частина витримала 11 перевидань із 1918 по 1926 рр., а друга частина — 7 перевидань із 1918 по 1924 рр. Уприступнивши цей текст сьогоднішньому читачеві, видавництво «Підручники і посібники» збагатило дотеперішній образ історії української лінґводидактики. Книжка з’явилася заходами Дмитра Бучка, який написав до неї вступну статтю «Кілька слів про видатного українського вченого Олену Курило» (с. 3–9) та супроводив видання власними коментарями. Сама граматика подана на с. 10–92; окрім неї, книжка містить іще два фраґменти з «Уваг до сучасної української літературної мови», а саме: «Вступне слово» до 3-го видання (с. 128–134) та «Короткий українсько-російський фразеологічний словник» (с. 135–183). Цінним доповненням до книжки є класична розвідка Юрія Шевельова «Олена Курило» (с. 93–127).