publ holianych mariya vnutrishnya forma slova i dyskursМарія Голянич 

Внутрішня форма слова і дискурс. — Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2008. — 296 с.

 

Поняття внутрішньої форми слова, закорінене в нашій мовознавчій традиції головно зусиллями Олександра Потебні, попри часте згадування, мало коли використовується як реальний інструмент у дослідницькій практиці. Марія Голянич загалом застосовує його саме в потебнянському дусі, відшукуючи структуротвірну функцію внутрішньої форми слова в побудові текстів більшого обсягу (дискурсів). Перший розділ її студії — впровідний. Його назва — «Внутрішня форма слова:  історія, проблема, інтерпретації (від слова до дискурсу)»  (с. 8–35). Тут зроблено огляд дотеперішньої літератури питання, окреслено його філософський вимір. Так само де в чому впровідний характер має й наступний розділ, присвячений теоретичному обґрунтуванню другого ключового поняття в дослідженні: «Художній текст як дискурс у світлі сучасних наукових парадигм» (с. 36–52). Найбільшим є третій розділ: «Образотворча проекція внутрішньої форми слова в художньому дискурсі» (с. 53–194). У тій же стратегії замислені два наступні розділи, дарма що значно менші обсягом: «Внутрішня форма слова в політичному дискурсі» (с. 195–218) і «Внутрішня форма ключового слова в архаїчному дискурсі (на матеріалі вірувань гуцулів)» (с. 219–248). Книжку завершує список літератури на 452 позиції.