publi gnatyuk lidiya movny fenomen grygoriya skovorody v konteksti staroukrayinskoyi movnoyi tradytsiyi

Лідія Гнатюк 

Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції. — Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет, 2010. — 446 с.

  

Мова Григорія Сковороди спантеличила не одного дослідника, вислизаючи геть від спроб її укласифікування в межах звичних категорій приналежності до тієї чи тієї писемної традиції.

Лідія Гнатюк підійшла до цього питання по-новому, теоретично сперши своє дослідження на понятті мовної свідомості. Саме цьому присвячено перший розділ її монографії, названий «Теоретичні засади дослідження мови Григорія Сковороди крізь призму староукраїнської мовної свідомості» (с. 7–65). У другому — найбільшому обсягом — розділі  («Мовна свідомість Григорія Сковороди на тлі староукраїнської доби»; с. 66–182) розглянуто джерела мовної свідомості Сковороди та його власну мовно-філософську концепцію. Назва третього розділу дуже промовиста: «Мовна практика Григорія Сковороди: хаос чи система?» (с. 183–297). Нею підкреслено стан невизначеності, притаманний дотеперішнім оцінкам Сковородиної мови. 

Авторка шукає відповіді на поставлене запитання, по черзі аналізуючи проблеми правопису та вимови, словництва, граматики та російських впливів на мовну практику Сковороди. В останньому розділі («Барокова концепція мовотворчості Григорія Сковороди; сс. 298–368) фокус уваги зміщується з пояснення обставин і причин формування характеристичних рис ідіолекту Сковороди на багато в чому новаторське застосування ним мовних засобів для створення бажаного художнього ефекту. Книжку супроводжує ґрунтовна бібліографія (709 позицій без урахування першоджерел і довідкових видань).