Zelinska

Оксана Зелінська

Українська барокова проповідь: мовний світ і культурні витоки. — Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. — 408 с.

  

Студія Оксани Зелінської присвячена мовним особливостям української проповіді XVII ст.  Матеріалом для неї послужили збірки казань Йоаникія Ґалятовського («Ключ розуміння») та Антонія Радивиловського («Огородом Марії Богородиці», «Вінець Христовий»), а також окремі казання Петра Могили, Мелетія Смотрицького, Захарії Копистенського й іще низка джерел.    Окрім «Вступу» та «Висновків», книжка складається з чотирьох розділів різного обсягу: «Барокова проповідь у констексті словесного мистецтва України XVII ст.» (с. 12-47), «Структурно-стилістичні особливості барокової проповіді» (с. 48-123), «Лексична характеристика гомілійних текстів барокового типу» (с. 124-144) та «Роль барокової проповіді у розвитку виражальних засобів української мови» (с. 245-339).  Основна інтенція авторки — показати органічну присутність живої народної мови в текстах цього жанру.  Список цитованої літератури з 486 бібліографічних позицій (із-поміж них 410 українською мовою, 59 — російською, 17 — польською).