Najenko

Галина Наєнко

Науковий текст середньоукраїнського періоду в лінгвостилістичному, текстолінгвістичному й комунікативно-функціональному висвітленні: монографія. — Київ: Освіта України, 2013. — 404 с.

  

Матеріалом дослідження послужили рукописні та друковані джерела кінця XVI — XVIII ст.  Їх розглянуто крізь призму лінґвістики тексту з використанням методів коґнітивної лінґвістики.  Усебічний розгляд жанрово-стильової організації текстів здійснено в чотирьох основних розділах: «Теоретичні засади лінгвістичного вивчення наукових текстів середньоукраїнського періоду» (с. 13-86), «Термінологічна лексика в наукових текстах середньоукраїнського періоду» (с. 87-165), «Відображення етапів і закономірносей наукового пізнання в наукових текстах середньоукраїнського періоду» (с.166-232), «Комунікативно-прагматичні особливості наукових текстів середньоукраїнського періоду» (с. 233-334).  Список використаної літератури містить 533 бібліографічні позиції.