publ saharovskyi materialy do dialektnogo slovnykaАнатолій Cагаровський

Матеріали до діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини). — Харків, 2011. — Вип. 1: А—Об’ясняться. — 212 c.

 

Видання містить понад 3 тис. діалектизмів, зафіксованих у більш як 150 містечках і селах Харківщини переважно впродовж останніх чотирьох десятиріч. Воно базується на рукописній картотеці, що охоплює приблизно 30 тис. різноманітних діалектних одиниць й має послужити за основу для створення повноцінного діалектного словника, робота над яким триває. Структура гасел у «Матеріалах» спрощена й не містить ані варіантних форм, ані зазначення місць фіксації; до неї входять такі елементи: 1. Реєстрове слово (з зазначенням наголосу). 2. Фонематична транскрипція (факультативно). 3. Граматична характеристика. 4. Стилістична характеристика (як-от “жарт.”, “заст., “згруб.”, “знев.”, “нов.”, та ін.). 5. Тлумачення або відсилання до іншого рівнозначного реєстрового слова. 6. Приклад уживання в контексті.

Зразки гасел:

АЛЬÓША [ал'óша], -і, ч., ірон. Йолоп, дурень. Той Васúл' такúй ал'óша, шо його ўс'як одýре.

ГОРЯКÁ [гор'акá], прис., 1. Високо; високою, стрімкою траєкторією. Загилúў мн'ач гор'акá, вúшче топóл'і. 2. Першим високим голосом. Йа нúзом, а вонá гор'акá вивóдила.

НАГÁДЮВАТЬ [нагáд'уват'], -ю, -еш., несхв. Смітити, нагиджувати. У хáті так нагáд'уйут', шо старá ўбирáт' ни ўсп'івá.

Основному текстові передують упровідне слово, вказівки та пояснення від укладача — знаного харківського діалектолога Анатолія Сагаровського.

Друк здійснено за сприяння Східного інституту українознавства імені Ковальських, Фонду фундаментальних, прикладних і пошукових науково-дослідних робіт ХНУ імені В. Н. Каразіна, Центру краєзнавства ХНУ ім. В. Н. Каразіна.