Doroshenko coverСергій Дорошенко 

Українські говірки Путивльського та Буринського районів Сумської області. — Харків: Видавець Іванченко ІС., 2014. — 228 с.

 

Над цією темою Сергій Іванович Дорошенко працював у 1953—1954 рр.; результатом стала успішна оборона кандидатської дисертації 1955 р.  Путивльський і Буринський райони розташовані поблизу українсько-російського кордону, тому аналіз здійнено на широкому тлі говірок переходового типу між північними та південно-східними, поширених як на території України, так і Росії.  У праці взято до уваги особливості фонетичної системи та граматичної (морфологічної й синтаксичної) будови досліджених говірок.  Зразки говіркового мовлення охоплюють різні жанри (оповідання, казки, живу розмову, пісні, прислів’я, приказки, загадки).  Теперішня публікація цієї студії, нехай опізнена на 60 років, істотно збагачує наукову літературу в ділянці української діалектології, особливо з огляду на недостатню дослідженість говірок Слобожанщини. 

 

 Зразок говірки:

Doroshenko sample