kysil khiftВіктор Васильович Кисіль

народився 10 серпня 1972 року в селі Губарівка Богодухівського району Харківської області.

У 1979 році вступив у перший клас Губарівської неповної середньої школи, яку успішно закінчив у 1987 році. З 1987 року по 1989 рік навчався у Гутянській середній школі Богодухівського району Харківської області, де здобув повну середню освіту.

З вересня 1989 року по серпень 1990 року працював на посаді слюсаря з ремонту і обслуговування перевантажувальних машин ІІІ розряду на Гутянському елеваторі, розташованому в с. Губарівка Богодухівського району Харківської області.

1 вересня 1990 року вступив на перший курс філологічного факультету Харківського державного університету, де навчався до 1995 року, отримавши вищу освіту. Під час навчання в університеті працював інспектором служби безпеки ХДУ, з якої звільнився у липні 1996 р.

Із 31 серпня 1995 р. по 7 липня 1997 р. працював учителем української мови та літератури середньої школи №78 м. Харкова.

kozyrІнформація відсутня

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Катерина Володимирівна Коротич

кандидат філологічних наук, доцент на кафедрі української мови в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Основні напрямки наукових досліджень: соціолінґвістика, психолінґвістика, прагматика, лінґвоперсонологія, мова української преси, методика викладання української мови. 

Авторка понад 40 наукових розвідок і навчально-методичних видань.

 

Основні публікації:korotych book 2017

1. Асоціативно-семантичне макрополе «безпека / небезпека» в дискурсі української преси XX–XXI століть. Монографія. — Харків: ХІФТ, 2017. — 256 с.

2. Комунікативні стратегії й тактики впливу в дискурсі радянської преси (1932–1933 рр.) // Мова і суспільство. 2017. Вип. 8. С. 83–90

3. За і проти в енкратичному дискурсі (про ідеологізацію прийменників в українській радянській пресі) // Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Materiały II Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej. — Katowice, 2018. S. 136–139.

4. Особливості репрезентації вибачення в листах Лесі Українки // Дивослово. 2018. № 4. С. 43–47.

5. Міфологічні елементи в радянській картині світу (на матеріалі української преси) // Міф у художній свідомості та культурі XX ст. (II Мішуковські читання): Матеріали Міжнар. наук. конф., м. Херсон, 13–14 жовтня 2017 р. — Херсон, 2017. С. 165–171.

KrasikovІнформація відсутня

 

 

 

 

 

 

 

MalenkoОлена Олегівна Маленко

— доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства і лінгводидактики в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.

Закінчила філологічний факультет Харківського державного університету імені О.М. Горького; за освітою — філолог, викладач української мови та літератури (має багаторічний досвід роботи в школі вчителем-словесником). У 2011 р. захистила докторську дисертацію «Мовно-естетична репрезентація цінностей буття в динаміці української поетичної творчості» (спеціальність 10.02.01 — українська мова).

Член Національної спілки журналістів України.

Редактор всеукраїнського науково-методичного журналу для вчителів-україністів «Вивчаємо українську мову та літературу» видавничої групи «Основа» (з 2003 року).

Головний редактор і засновник збірника наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Український світ у наукових парадигмах» (з 2014 року).

Коло наукових зацікавлень — лінгвопоетика, лінгвостилістика, лексикологія, етнолінгвістика, лінгводидактика.

masliychuk khift         Володимир  Леонтійович  Маслійчук

— народився (1974 р.) і  переважно мешкає в смт. Вільшана Дергачівського району Харківської області. 

У 1991–1996 рр. навчався на історичному факультеті Харківського державного університету. Тема дипломної роботи: “М.І. Костомаров про народну вдачу”.  На громадських засадах — секретар 1998–2000 рр. Товариства шанувальників австрійської культури ім. Юри Зойфера.

У 1996–1999 рр. — навчався в аспірантурі на загальноуніверситетській кафедрі історії України (українознавства) Харківського державного університету. 14 березня 2001 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: “Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII — першої третини XVIII ст.”(окреме видання 2003 р., перевидання 2009 р.).

 

mykolenko dmytroДмитро  Валерійович  Миколенко 

    Народився 8 травня 1982 р. у селі Базаліївка Чугуївського району Харківської області.  З 1999 по 2004 р. навчався на історичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

    У листопаді 2004 р. розпочав навчання в аспірантурі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на історичному факультеті. Тема кандидатської дисертації: «Правоцентристські партії у політичній системі Болгарії (1899–1908 рр.)».  19 жовтня 2007 р. оборонив кандидатську дисертацію.  

    Із жовтня 2007 р. по грудень 2008 р. за сумісництвом виконував обов’язки молодшого наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень (Харківська філія).  З 29 жовтня 2007 р. і до цього часу працює на посаді доцента кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.  З 2008 по 2011 рік за сумісництвом працював викладачем на кафедрі культурології Харківської державна академії культури. 

    Із січня 2012 р. член ХІФТ.  

foto Mykhailyn

Ігор Леонідович Михайлин (1953—2017)

багаторічний Голова Харківського історико-філологічного товариства (1998–2017).

Доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, автор близько 480 наукових і науково-популярних праць, серед яких найголовніші окремі видання:

«Жанр трагедії в українській радянській драматургії» (Харків, 1987),

«Вивчення творчості Олександра Корнійчука в школі» (Київ, 1987),

«Гамартія Миколи Хвильового» (Харків, 1993),

«Достоєвський і Шевченко» (Харків, 1994),

«Основи журналістики» (Харків, 1998; 2-ге, розшир. і поліпш. вид. – Харків, 2000; 3-тє вид. – Київ, 2002; 4-те вид. у рос. перекл. – Харків, 2004; 5-те вид. доп. – Київ, 2011),

Mikhaylichenko M.A         Микола  Анатолійович  Михайліченко

Кандидат історичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін та українознавства в Сумському національному аграрному університеті.

У 2006 р. закінчив з відзнакою Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія».

У 2006−2010 рр. — аспірант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

У 2012 р. оборонив кандидатську дисертацію на тему: «Родовідна дворянська книга Харківського намісництва як джерело з історії слобідського дворянства».

Із 2012 р. — член Національної спілки краєзнавців України. Член ХІФТ із листопаду 2016.

 

neliubaАнатолій Миколайович Нелюба

Науковий секретар Харківського історико-філологічного товариства.

Професор кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Народжений 31 січня 1961 р. (селище Диканька Полтавської області), українець.

У Товаристві – від року його заснування (відродження).

Освіту здобував у Михайлівській восьмирічній школі Диканського району, у Кременчуцькому педагогічному училищі, в Харківському державному університеті імені М. Горького.

Захистив докторську дисертацію “Експліцитна й імпліцитна економія в словотвірній номінації української мови” (Київ 2008).

Працює в різних галузях мовознавства й лінгводидактики: теорія і стилістика словотвору, термінологія й термінографія, стилістика й культура мови, лексикологія й лексикографія, юридична лінгвістика й соціальні діалекти, ономастика й методика викладання мови та ін. Наслідком наукової праці є різножанрові й різногалузеві публікації.