Maksim BalaklitskijМаксим Анатолійович Балаклицький

Народився 18 червня 1977 року в м. Харкові.

У 1994–1999 роках учився в Харківському педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, спеціальність «українська мова та література, англійська мова».

У 1999–2002 року навчався в аспірантурі на кафедрі української та світової літератури того ж вузу. Працював шкільним учителем англійської мови, керував низкою видавничих проектів навчальної літератури.

2004 року у вченій раді Інституту літератури НАН України (Київ) захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «українська література». Тема дисертації — «Іван Багряний: «нова релігійність» як конструент художньої творчості». 2007 року отримав учене звання доцента. З 2005 року працює на кафедрі журналістики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Є лауреатом ІІІ премії видавництва «Смолоскип» 2004 року за дослідження «Нова релігійність» Івана Багряного».

Займається релігійною журналістикою, є редактором сайту www.asd.in.ua. 

Публікації:

Балаклицький М. Українська література: Хрестоматія. 11 клас. — Харків: Торсінг, 2003. — 560 с.

Балаклицький М. «Нова релігійність» Івана Багряного. — Київ: Смолоскип, 2005. — 167 с.

Багряний І. Вибрані твори / Упоряд., автор передм. та приміток М. Балаклицький. Київ: Смолоскип, 2006. — 687 с.

Балаклицький М. Есе як художньо-публіцистичний жанр. Науково-методичний посібник. — Харків: ХНУ, 2007. — 74 с.

Семенихин М. Словарь библейской терминологии и символов // Опарин А., Молчанов С. Но как было во дни Ноя… Монография. — Харьков: Факт, 1998. — С. 153-174. 

Семеніхін М. Роман «Людина біжить над прірвою» Івана Багряного як ландшафт “нової релігійності” // Розбудова держави: духовність, екологія, економіка. Зб. матеріалів П’ятої Загальноукраїнської студентської наукової конференції. — Київ: КПІ, 1999. — С. 169-170.

Семенихин М. Рок-музыка // Опарин А. Религии мира и Библия. Монография. — Харьков: Факт, 2001. — С. 116-121. 

Балаклицький М. «Нова релігійність» Василя Стуса // Актуальнi проблеми української лiтератури i фольклору. Вип. 6.: Василь Стус в контекстi європейської лiтератури: Матерiали 2-ї Всеукраїнської наукової конференції (Донецьк, 20-21 вересня 2001 р.). — Донецьк: Видавництво ДонНУ, 2001. — С. 95-100.

Балаклицький М. Релігійний модернізм у творчості Івана Багряного і Василя Стуса // Наукові записки ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. — Серія: Літературознавство. — Вип. 2, 2001. — С. 250-259.

Балаклицький М. Українська релігійна ментальність // Література. Фольклор. Проблеми поетики. — Зб. наук. праць. Вип. 9. — али Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література: духовність і ментальність» (19-20 жовтня, 2001 р., Кривий Ріг). — Київ: Твім інтер, 2001. — С. 420-423.

Семенихин М. Происхождение языков мира // Опарин А. Ключи истории. Археологическое исследование книги Бытие. Монография. — Харьков: Факт, 2001. — С. 75-78.

Семенихін М. Модифікації жіночого первня: Біблія і «нова релігійність» української літератури // Слобожанщина. — № 18, 2001. — С. 175-187. 

Балаклицький М. «“Тигролови” Івана Багряного: хроніка народження героя» // Від бароко до постмодерну. Зб. праць кафедри української та світової літератури ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, присвячений пам’яті проф. В. Тимченка. — Т. І. — Харків: Майдан, 2002. — С. 25-30.

Балаклицький М. Україна першої половини ХХ століття: історія з точки зору релігійної традиції // Науковий вісник Українського Університету в Москві. Т. ІІ. Москва, 2002. — Львів: Ліга-Прес, 2002. — С. 125-127.

Балаклицький М. «Тигролови» Івана Багряного як український бестселер // Наукові записки ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. — Серія: Літературознавство. — Вип. 3. — 2003. — С. 112-116.

Балаклицький М. Останній роман Івана Багряного («Маруся Богуславка». Передмова) // Дніпро. — 2003. — № 11-12. — С. 8-10.

Балаклицький М. Риси образу сильної особистості у творчості Івана Багряного // Від бароко до постмодерну. Зб. праць кафедри української та світової літератури ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. — Т. ІІ. — Харків: Майдан, 2003. —  С. 3-11. 

Балаклицький М. Феномен «нової релігійності» // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, наука, техніка в новому тисячолітті» (Харків, 27-28 квітня 2004 р.). — Харків: НАУ «ХАІ», 2004. — С. 47-48.

Балаклицький М. Григорій Сковорода та Іван Багряний: типологічна подібність постатей // Українська мова та література (Київ). — 2004. — Ч. 48. — С. 5-7.

Балаклицький М. «Скорбна мати» П. Тичини й «Марія» У. Самчука як богородичні апокрифи // Наукові записки ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія: Літературознавство. — 2004. — Вип. 3. — С. 106-110.

Балаклицький М. «Новорелігійна» концепція національного відродження в «Марусі Богуславці» Івана Багряного // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — Київ: Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України, 2004. — С. 133-135.

Опарин А., Балаклицкий М. Адвентистская журналистика и кризис современной религиозной прессы // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. — № 745. — Серія Філологія. — Вип. 49. — Харків, 2006. — С. 204-206.   PDF

Балаклицкий М., Опарин А. Адвентистская церковь в Украине: штрихи истории // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. — № 714. — Серія Теорія культури і філософія науки. — Харків, 2006. — С. 23–26. 

Балаклицкий М., Сербин М. Секуляризм и религиозная вера // Человек и христианское мировоззрение. Альманах. — Симферополь, 2007. — Вып. 12. — С. 61–65.

Балаклицький М. Історія адвентистської преси України // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія. Збірник праць кафедри української преси і Дослідницького центру історії західноукраїнської преси. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. — С. 93–95.

Балаклицький М. Сучасне прочитання соцреалістичної журналістики: публіцистичний цикл Івана Багряного «Крокви над табором» // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. — № 766. — Серія Філологія. — Вип. 51. — Харків, 2007. — С. 214–217. 

Балаклицький М. Біблійна теологія страждання.  PDF

Балаклицький М. Роль редактора у формуванні та розвитку адвентистської преси в Україні. 2007. ЧИТАТИ

Балаклицький М. Адвентистський річник «Моя надія»: жанрово-тематична палітра. 2007. ЧИТАТИ

Балаклицький М. А. Роль редактора у формуванні  та розвитку конфесійної преси в Україні // Наукові записки Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка: науковий збірник. — 2008. — Вип. 32. — С. 44-47.  ЧИТАТИ

Балаклицький М. А. Інформаційний бюлетень як засіб зв'язків із громадськістю протестантської церкви // Вісник Сумського державного університету. Серія Філолологічних науки. — 2008. — № 1. — С. 189-194.

Балаклицький М. Адвентистська преса України про механізми формування і підходи до розв’язання соціальних конфліктів // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. — 2008. — № 798. — Сер.: Філологія. — Вип. 53. — С. 282–286.  PDF

Балаклицький М. Медіатизація протестантизму в Україні 1991-2010 років: монографія. — Харків: ХІФТ, 2011. — 379 с.