seriakovСергій  Олегович  Сєряков 

    народився 24 вересня 1976 р. у м. Сміла Черкаської області.
     У 1993—1998 рр. навчався на історичному факультеті Харківського державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
     У 19982001 рр. навчався в аспірантурі по кафедрі історичних дисиплін ХДПУ імені Г. С. Сковороди.
     У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Єзуїтське шкільництво на українських землях Речі Посполитої у другій половині XVII ст.".
З 2001 р.  викладач, а з 2004 р. - доцент кафедри історичних дисциплін ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
     У 2001 і 2003 рр.  стипендіат Каси імені Юзефа Мяновського (Варшава, Польська Академія Наук). У 2002 і 2003 рр.  стипендіат Фундушу Кролеви Ядвіги (Краків, Ягеллонський університет).

     Є автором понад 30 наукових публікацій.

   До сфери моїх наукових інтересів входять історія католицької церкви, історія гуманістичної освіти, історія Центрально-Східної Європи періоду бароко.

Контакт:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список публікацій.

1. Сєряков С.О. Єзуїтські колегіуми як центри освіти на українських та білоруських землях Речі Посполитої (1570-1773 рр.) // Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету iм. Г. С. Сковороди. - Серія “Історія та географія”. - Випуск 2. - Харків: Oснова, 1998. - С. 10-14.
2. Сєряков С.О. Роль та становище викладача в єзуїтських колеґіумах України та Білорусії епохи Контрреформації // Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного уіверситету iм. Г. С. Сковороди. - Серія “Історія та географія”. - Випуск 2. - Харків: Oснова, 1998. - С. 161-165.
3.    Сєряков С.О. Розвиток освітньої системи ордену єзуїтів на українських землях Речі Посполитої у 1608-1648 рр. // Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету iм. Г.С. Сковороди. - Серія “Історія та географія”. - Випуск 3. - Харків: Oснова, 1999. - С. 44-55.
4.    Сєряков С. Деякі питання історії єзуїтського шкільництва на Лівобережній Україні // Християнські старожитності Лівобережної України: Збірник наукових праць. - Полтава: Aрхеологія, 1999. - С. 83-86.
5.    Сєряков С.О. Спроби покращення низького рівня єзуїтської освіти на українських землях Речі Посполитої в другій половині XVII ст. // Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету iм. Г.С. Сковороди. - Серія “Історія та географія”. - Випуск 6. - Харків: OВС, 2000. - С. 29-39.
6. Сєряков С.О. Шляхи підвищення ефективності процесу навчання в єзуїтських школах на українських землях Речі Посполитої (остання чверть XVI – початок XVIII ст.) // Науковий вісник Харківського державного педагогічного університету iм. Г.С. Сковороди. - Серія “Філософія”. - Випуск 5. - Харків: ХДПУ, 2000. – С. 43-47.
7. Сєряков С.О. Характерні риси єзуїтського шкільництва в освітній діяльності Kиєво-Могилянської академії в XVII столітті // Наукові записки Національного університету “Kиєво-Могилянська академія”. - T. 18. - Kиїв: Видавничий дім “KM Academia”, 2000. - С. 24-28.
8. Андрушко В.О., Сєряков С.О. Малиновський Павло, чернече ім’я Платон // Києво-Могилянська академія в іменах, XVII-XVIII ст.: Енциклопедичне видання / упорядник З.І. Хижняк; за ред. В.С. Брюховецького. – К.: Видавничий дім “KM Aкадемія”, 2001. - С. 351.
9. Сєряков С.О., Хижняк З.І. Прокопович Андрій Семенович // Києво-Могилянська академія в іменах, XVII-XVIII ст.: Енциклопедичне видання / упорядник З.І. Хижняк; за ред. В.С. Брюховецького. – К.: Видавничий дім “KM Aкадемія”, 2001. - С. 443-444.
10. Посохова Л.Ю., Сєряков С.О. Тихорський, чернече ім’я Єпіфаній // Києво-Могилянська академія в іменах, XVII-XVIII ст.: Енциклопедичне видання / упорядник З.І. Хижняк; за ред. В.С. Брюховецького. – К.: Видавничий дім “KM Aкадемія”, 2001. - С. 534-535.
11. Сєряков С.О. Толмачов Яків Васильович // Києво-Могилянська академія в іменах, XVII-XVIII ст.: Енциклопедичне видання / упорядник З.І. Хижняк; за ред. В.С. Брюховецького. – К.: Видавничий дім “KM Aкадемія”, 2001. - С. 537.
12. Сєряков С.О., Хижняк З.І. Шванський Михайло Іванович // Києво-Могилянська академія в іменах, XVII-XVIII ст.: Енциклопедичне видання / упорядник З.І. Хижняк; за ред. В.С. Брюховецького. – К.: Видавничий дім “KM Aкадемія”, 2001. - С. 589.
13. Сєряков С. Єзуїтське шкільництво в Україні: кількісні показники та структурний розвиток (к. 40-х – сер. 90-х рр. XVII ст.) // Український iсторичний збірник 2001. - Kиїв: Iнститут історії України НАН України, 2002. - С. 126-150.
14. Сєряков С.О. Тенденції у зміні рівня інтелектуальної підготовки викладачів курсів studia inferiora в українських єзуїтських школах в 1650-х – першій половині 1670-х рр. // Вісник Харківського національного університету iм. В.Н. Kaрaзiнa. - № 556. - Серія “Історія України”. - Випуск 5. - Харків, 2002.- С. 3-13.
15. Сєряков С. Події першого року Хмельниччини та єзуїтське шкільництво в Україні // Наукові записки Національного університету “Острозька академія” – Серія “Історичні науки”. – Випуск 3. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2003. – С. 29-33.
16. Сєряков С.О. Бурси музикантів в осередках єзуїтської освіти на українських землях Речі Посполитої у 1648-1700 рр. // Вісник Харківського національного університету iм. В.Н. Kaрaзiнa. - № 603. - Серія “Історія України”. – Вип. 6. - Харків, 2003. - С. 3-8.
17. Сєряков С.О. Соціально-культурні передумови появи польського перекладу Біблії. – http: // keui.univer.kharkov.ua/keui.htm
18. Потоцький В., Сєряков С. Міжнародний симпозіум “Університети й нації в Російській імперії XIX ст. (Харківський та Віленський навчальні округи)” (Харків, 16 жовтня 2003 року) // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Вип. VI. – Харків-Київ: Критика, 2004. – С. 229-240.
19. Сєряков С.О. Єзуїтське шкільництво на українських землях Речі Посполитої у другій половині XVII ст.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Харків, 2004. – 20 с.
20. Сєряков С. Єзуїтське шкільництво як чинник національно-культурного розвитку в польській історіографії ХІХ-ХХ ст. // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Вип. 7. Університети та нації в Російській імперії. – Харків-Київ: Критика, 2005. – С. 23-44.
21. Сєряков С. Викладачі місцевого походження в єзуїтських школах Галичини впродовж 1648-1675 рр. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. VIII. – Дрогобич: Коло, 2004. – С. 119-126.
22. Сєряков С. Зовнішні умови існування, економічне підґрунтя діяльності і структура освіти єзуїтських шкіл в Україні у 1648-1660 рр. // Український iсторичний збірник (2004). – Вип. 8. – K.: Iнститут історії України НАН України, 2005. - С. 92-108.
23. Сєряков С.О. Висвітлення проблематики освітньої діяльності Львівського єзуїтського колеґіуму у 1648-1700 рр. в “Історії шкіл...” Ю. Лукашевіча // Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету iм. Г.С. Сковороди. - Серія “Історія та географія”. - Випуск 21-22. - Харків: Майдан, 2006. - С. 162-166.
24. Сєряков С.О. Методичні рекомендації для студентів історичних факультетів зі спецкурсу “Середньовічна і ранньомодерна історія Польща”. – Харків, 2006. - 60 с.
25. Сєряков С. Викладачі місцевого походження в єзуїтських школах Галичини впродовж 1675-1700 рр. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. Х. – Дрогобич: Коло, 2006. – С. 582-593.
26. Сєряков С. Чи варто поспішати при дослідженні нових теренів історії України. Рец. на:  Шевченко Т. Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверти XVI – середини XVII ст. – Львів, 2005 // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. – Т. 12. – Харків, 2006. – С. 285-307.