Андрій Михайлович Гомон, народився 1965 року і мешкає у місті Харкові.Homon A

Кандидат філологічних наук (2004),  доцент.

У 1982–1988 рр.  –  перша вища освіта, філологічний факультет Харківського державного університету ім. А. М. Ґорького (ступінь маґістра російської філології) з фаху «Російська мова як іноземна; російська мова та література».

У 1993–1998 рр. – друга вища освіта, філологічний факультет   Харківського державного університету (ступінь спеціаліста (маґістра) української філології) з  фаху «Українська мова та література».

У 1984–1986 рр.  –  служба у війську.

З 1988 року і дотепер – старший лаборант, викладач, старший викладач, доцент катедри української, російської мов і прикладної лінґвістики факультету міжнародної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

У 1999–2002 рр. – аспірантура на катедрі історії російської літератури на здобуття ступеня кандидата наук із фаху «Російська література» при Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Тема дисертації: «Сміховий світ прози Леоніда Андрєєва», науковий керівник – проф. Московкіна І. І.

Деякий час викладав за сумісництвом на Харківському факультеті менеджменту і бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв.

Коло наукових інтересів: історія російської літератури (зокрема проза та поезія Срібного століття); російська проза та поезія на еміґрації; сучасна українська література; російсько-українські літературні зв’язки; історія зарубіжної літератури (зокрема проза та поезія французького сюрреалізму тощо).

Автор понад 40 наукових розвідок, навчально-методичних видань, монографії «Смеховой мир Леонида Андреева: проза 1898–1919 годов» (2019).

Брав участь у підготовці другого видання монографії свого батька, Гомона Михайла Лукича, «Лев Толстой и харьковчане» (2008).

Член редакційної колеґії міжнародного наукового журналу «Інтернаука» (Київ).

Від червня 2019 року – член Харківського історико-філологічного товариства.

 

 

 

.