mykolenko dmytroДмитро  Валерійович  Миколенко 

    Народився 8 травня 1982 р. у селі Базаліївка Чугуївського району Харківської області.  З 1999 по 2004 р. навчався на історичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

    У листопаді 2004 р. розпочав навчання в аспірантурі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на історичному факультеті. Тема кандидатської дисертації: «Правоцентристські партії у політичній системі Болгарії (1899–1908 рр.)».  19 жовтня 2007 р. оборонив кандидатську дисертацію.  

    Із жовтня 2007 р. по грудень 2008 р. за сумісництвом виконував обов’язки молодшого наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень (Харківська філія).  З 29 жовтня 2007 р. і до цього часу працює на посаді доцента кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.  З 2008 по 2011 рік за сумісництвом працював викладачем на кафедрі культурології Харківської державна академії культури. 

    Із січня 2012 р. член ХІФТ.  

 

    Автор 25 наукових публікацій, у тому числі 2 монографії (одна у співавторстві). Продовжує вивчати теми, пов’язаної з історією балканських країн, функціонуванням політичних систем, режимів і партій у країнах Європи та історією міжнародних відносин. Є членом редакційної колегії збірника наукових праць «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії», а також виконує обов’язки відповідального секретаря цього збірника.

 

Основні публікації

 1. Специфіка ліберальних та консервативних партій Болгарії на зламі ХІХ і ХХ століть // Вісник Харківського національного університету. – Харків, 2006. – № 761. – С. 138-147.
 2. Про доцільність застосування термінів «русофіли» та «русофоби» при характеристиці зовнішньополітичної орієнтації правоцентристських партій Болгарії кінця ХІХ – початку ХХ ст.  // Вісник Харківського національного університету. – Харків, 2007. – № 762. – С. 165-175.
 3. Диференціація ліберальних і консервативних партій Болгарії на межі ХІХ–ХХ століть: спроба кластерного аналізу // Дриновський збірник. Дриновски сборник. – Харків; Софія: Академічне видавництво «Проф. Марин Дринов», 2008. – Т. 2. – С. 179-187.
 4. Правоцентристські партії у системі влади Князівства Болгарії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 148 с.
 5. Обявяване на независимостта през 1908 г. през погледа на дясноцентристките партии в България // Списание на Българската академия на науките. – София: Академично изд-во «Проф. Марин Дринов», 2008. – № 4. – С. 3-7.
 6. Бікамералізм в історичній ретроспективі // Двопалатний парламент: світовий досвід та українські реалії / За заг. ред. О. А. Фісуна; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Харків: Золоті сторінки, 2008. – С. 8-29.
 7. Правоцентристская оппозиция в борьбе за власть  болгарский вариант (1899 – 1903 гг.) // Человек на Балканах. Власть и общество: опыт взаимодействия. – Санкт-Петербург: Алатейя, 2009. – С. 123-145.
 8. Партії у системі влади Болгарії наприкінці ХІХ ст. // Дриновський збірник: Дриновски сборник. – Харків-Софія: Академічне видавництво «Проф. Марин Дринов», 2009. – Т. 3. – С. 195-200.
 9. Політична опозиція в Болгарії за часів прем’єрства Стефана Стамболова (1887 – 1894 рр.) // Дриновський збірник: Дриновски сборник. – Харків; Софія: Академічне видавництво «Проф. Марин Дринов», 2011. – Т. 4. – С. 187-197.
 10. Македонське питання у 1878 – 1919 рр.: Навчальний посібник. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 148 с.
 11. Попытки реализации идеи «Великой Болгарии» правительством С. Стамболова: реалистичный подход к решению национального вопроса или бесперспективная стратегия // Историки-слависты МГУ. – Москва, 2011. – Кн. 8 «Славянский мир в поисках идентичности». – С. 333-345.