Redko

Євген  Редько

кандидат філологічних наук. Народився 23 грудня 1989 р. в місті Куп’янськ Харківської області.

У 2012 р. закінчив з відзнакою філологічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. По закінченню студій навчався в аспірантурі при кафедрі української мови того ж університету, яку закінчив у 2015 році, захистивши дисертацію «Типи і способи номінування осіб в українських арґотичних системах» (Дніпропетровськ, 2016).

З 2014 року викладає в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Є автором понад 15 наукових розвідок.

До сфери наукових інтересів належать українські соціолектні системи (арґо, жарґон, сленґ), історія української мови, словотвір, неологія та неографія. 

 

 ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Лексико-словотвірні інновації. 2012—2013: Словник / Загальна редакція А. Нелюби. — Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2014. — 172 с. [у співавторстві з Анатолієм Нелюбою].

Лексико-словотвірні інновації (2014). Словник / Загальна редакція А. Нелюби. — Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2015. — 220 с. [у співавторстві з Анатолієм Нелюбою].

Дещо про лінгвокультурні особливості номінування осіб в українських арґо // Jazyk  a  kultúra. — 2014. — Č. 19-20.  PDF

Жінки. Арґо. Словотвір // Rossica  Olomuensia. — 2015. —  Vol. LIV. — Num. 1. — С. 73-86.

Словотвірне контамінування у називанні осіб в українських арґотичних системах // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія «Філологія». — 2014. — Вип. 19. — С. 162-167.

Номінування осіб у вояцькому арґо: семантика і прагматика // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. П. Могили. Серія «Філологія. Мовознавство». — 2015. — Вип. 240, — Т. 252. — С. 86-90.

Назви осіб за локальною належністю в українських арґо // Типологія та функції мовних одиниць. — 2015. — № 1 (3). — С. 191-200.