MalenkoОлена Олегівна Маленко

— доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства і лінгводидактики в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.

Закінчила філологічний факультет Харківського державного університету імені О.М. Горького; за освітою — філолог, викладач української мови та літератури (має багаторічний досвід роботи в школі вчителем-словесником). У 2011 р. захистила докторську дисертацію «Мовно-естетична репрезентація цінностей буття в динаміці української поетичної творчості» (спеціальність 10.02.01 — українська мова).

Член Національної спілки журналістів України.

Редактор всеукраїнського науково-методичного журналу для вчителів-україністів «Вивчаємо українську мову та літературу» видавничої групи «Основа» (з 2003 року).

Головний редактор і засновник збірника наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Український світ у наукових парадигмах» (з 2014 року).

Коло наукових зацікавлень — лінгвопоетика, лінгвостилістика, лексикологія, етнолінгвістика, лінгводидактика.

 

Має понад сто науково-методичних публікацій, серед них окремими виданнями вийшли такі:

Лінгвопоетика Всесвіту в українському художньому тексті: еволюція смислів: Монографія. — Харків: «Основа», 2004. — 184 с.;

Лінгво-естетична інтерпретація буття в українській поетичній мовотворчості (від фольклору до постмодерну): Монографія. — Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2010. — 488 с.;

Українська мова. 10–11 клас: Навчальний посібник. — Харків: «Світ дитинства», 2000. — 200 с. (у співавторстві з Л. А. Лисиченко);

Українська мова. Практикум. 10–11 класи : Навчальний посібник. –Харків: Видавнича група «Основа», 2008. — 302 с. (у співавторстві з Л. А. Лисиченко);

Кафедра української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди: традиції, досвід, персоналії: Наукове видання. — Харків, 2014. — 124 с. (у співавторстві);

Переклад у навчанні української мови: Навчальний посібник. — Харків: Видавнича група «Основа», 2015. — 96 с.