karunyk

Голова мовознавчої секції. Народилася 1987 р. в місті Харків.

2009 р. закінчила український мовно-літературний факультет Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, там-таки, при кафедрі української мови навчалася в аспірантурі.  У 2012—2015 рр. студіювала соціолінґвістику та мовну політику СРСР в університеті Альберта-Людвіґа (Фрайбурґ, Німеччина).

Учасниця міжнародних дослідницьких проєктів:  «Region, Nation and Beyond. An Interdisciplinary and Transcultural Reconceptualization of Ukraine» (2012—2014);  «Унормування, розунормування та перевнормування української мови (1920—2015 рр.)» (2015—2016).

Коло наукових інтересів:   історія українського мовознавства, Ю. Шевельов та його лінґвістичний доробок, історія української мови ХХ ст., історична соціолінґвістика.

 

Вибрані публікації:

How do phonemes work in historical phonology? The approach of George Y. Shevelov // Tradition and innovation in the History of Linguistics / C. Assunção, G. Fernandes, R. Kemmler (eds.). — Münster: Nodus Publikationen, 2016. — P. 173–183.

Боротьба з діалектизмами як складник мовної політики в радянській Україні (1945—1991)  //  Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. Jazyk. — Україністика: минуле, сучасне, майбутнє III. Мова. / Editoři H. Myronova a dalši. — Brno, 2015. — S. 225–232.  PDF

Потебніяна шевельовська на тлі Потебніяни української  //  Збірник Харківського історико-філологічного товариства. — 2014. — Т. 15. — С. 275–290.  PDF

Українство альтернативою радянству (творчий доробок Юрія Шевельова 1941—1943 рр.)  //  Шевельов Юрій Дорогою відрадянщення. Публіцистичні та наукові тексти 1941—1943 рр. (харківський період) / Упор. С. Вакуленко, К. Каруник. — Харків, 2014. — С. 3–37.

Новознайдені публікації Юрія Шевельова за 1941—1944 рр.  //  Юрій Шевельов: учора, сьогодні, завтра. Збірка за підсумками наукових викладів у Харкові 30 жовтня 2013 р. / Редкол. С. Вакуленко, В. Калашник, Р. Трифонов. — Харків, 2014. — С. 98–112.

Юрій Шевельов про статус і завдання історичної діалектології  //  Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea. — 2014 — Anul III. — Nr. 1. — S. 173–182. 

Opposition of Languages or Integration of Dialects? George Y. Shevelov on the Sources of Standard Ukrainian  //  Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft. — 2013. — Vol. 23. — No. 2. — P. 275–294. 

Мова Григорія Сковороди в оцінці Юрія Шевельова: кристалізація поглядів  //  Слов’янський збірник. — 2013. — Вип. 17. — С. 119–135.

Методологічні позиції Юрія Шевельова в студіях над історією українського мовознавства  //     Лінгвістичні дослідження. — 2013. — № 35. — С. 263–270.  PDF

Між Харковом і Мюнхеном: “переходова” наукова праця Юрія Шевельова  //  Шевельов Ю. До питання про генезу та природу називних речень / До друку підготувала К. Каруник за участі С. Вакуленка. — Харків, 2012. — С. 3–18.

Addendum to the Bibliography of George Y. Shevelov (1937—1944)  //  Studien zu Sprache, Literatur  und Kultur bei den Slaven. Gedenkschrift für George Y. Shevelov / Hrsg. Andrii Danylenko, Serhii Vakulenko. — München, Berlin, 2012. — P. xvii–xviii.

Шкільні граматики Юрія Шевельова  // Лінгвістичні дослідження. — 2011. — № 31. — С. 80–88.  PDF

Деякі завваги про місце О. Потебні на науковому видноколі Ю. Шевельова  //  Вісник Харківського національного університету № 910. — Серія: Філологія. — 2010. — Вип. 60. — Частина І: Мовознавство. — С. 21–26.