Rybka OkenaОлена  Рибка

Народилася 9 вересня 1984 року на Харківщині.  У 2007 році завершила (з відзнакою) магістратуру українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  У 2010 році завершила навчання в аспірантурі того ж університету за спеціальністю «українська література» (науковий керівник — проф. Леонід Ушкалов).  Наукові дослідження охоплюють проблеми образу Григорія Сковороди та виявів його філософських ідей у творчості українських письменників-шістдесятників.

З 2011 року — заступник директора з наукової роботи Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди (Харківщина), член Харківського історико-філологічного товариства (з 2012).

Стипендіат Союзу українок Америки (2010), лауреат премії імені О. Масельського (2013, ІІ премія), лауреат Міжнародної слов’янської поетичної премії (2015, ІІІ премія).  Співзасновник мистецького об’єднання «Бочка», член оргкомітету фестивалів «Йогансен-fest» (2011—2013), «Delibertate» (2012—2013) та ін.

Наукові інтереси:  українська література доби бароко, зокрема творчість Григорія Сковороди; українська література періоду 1960—1980-х років.  З 2012 року — авторка публікацій про проблеми й перспективи музейної сфери, музейну педагогіку й запровадження нових форм роботи в українських музеях.

 

   Вибрані публікації:

Віртуальний простір — реальні відвідувачі (з досвіду Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди) // “Луньовські читання”. Матеріали науково-практичних семінарів (2010–2014 рр.). — Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. — С. 143–149.

 

Осмислення і трансформація концепту “світ ловив мене, але не спіймав” // Вертоградар української духовності. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої всебічному осмисленню постаті Г. С. Сковороди (ОКЗ “НЛММ Г. С. Сковороди”, 18 травня 2013 р.). — Харків: Майдан, 2013. — С. 105–110.

 

Семіосфера Григорія Сковороди 1960–1970-х років: поетичні осмислення візуальної культури // Від бароко до постмодерну: Збірник праць кафедри української та світової літератури [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. — Харків: Майдан, 2011. — Т. VIII. — С. 156–167.

 

Сковородинські відгомони екзистенціалістських вимірів українського шістдесятництва // Актуальні проблеми української літератури і фольклору: Науковий збірник. — Донецьк: ДонНУ 2010. — Вип. 14. — С. 128–139.

 

Григорій Сковорода у творчості Євгена Сверстюка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — Київ: Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. — Вип. 18. — С. 148–154.  PDF

  

«Роздвоєний дух»: листування Євгена Сверстюка та Юрія Луцького // Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори: у 3-х т. — Чернігів, ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка, 2009. — Т. ІІ. — С. 28–32.

 

Реставрація образів (інтерв’ю з Є. Сверстюком) // Від бароко до постмодерну: Збірник праць кафедри української та світової літератури [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. — Харків: Майдан, 2008. — Т. VI. — С. 278–286.

 

Світ і тіло в поезіях Ігоря Калинця (цикл «Пробуджена муза») // Наукові праці: Науково-методичний журнал. — Миколаїв: Вид-во МДГУ імені Петра Могили, 2008. — Т. 101. — Вип. 88: Філологія. Літературознавство. — С. 49–52.  PDF

 

«Незловлені»: українське шістдесятництво у дзеркалі сковородинства // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. — 2008. — № 836. — Серія «Філологія». — Вип. 54. — С. 249–252.

 

Сковородинство як критерій національної ідентичності (у творчості українських письменників-шістдесятників) // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвузівський збірник наукових статей. — Київ: Освіта України, 2008. — Вип. ХІХ: Лінгвістика і літературознавство. — С. 307–315.