ПРОТОКОЛ № 203
від 17 грудня 2019 року

Присутні:

 ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА: Сергій Вакуленко, Ігор Оржицький, Владислав Яценко, Катерина Каруник, Андрій Домановський, Анатолій Нелюба, Василь Саган, Михайло Красиков.
 ГОСТІ:

 Сергій Гук, Михайло Сподарець.

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь доктора філологічних наук, професора на катедрі романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Ігоря  Оржицького «Українські переклади з еспанської на еміґрації: спроба аналітичного огляду». 

Orzhytskyi 17.12.19
Запитання ставили:
 А. М. Нелюба, С. М. Гук,
М. П. Сподарець, К. Д. Каруник, С. В. Вакуленко.
Orzhytskyis talk 17.12.19

У дискусії виступили:

С. В. Вакуленко.

 
Karunyk 17.12.19 Neliuba 17.12.19
 

2. Доповідь кандидата історичних наук Владислава  Яценка  «Іван Виговський і Гадяцька унія в сучасній російській історіографії». 

 
Jacenko 17.12.19

 Запитання ставили:

І. О. Оржицький, А. М. Нелюба,  А. М. Домановський, М. П. Сподарець, С. М. Гук,  К. Д. Каруник, С. В. Вакуленко.

Domanovskyi 17.12.19

 

 

У дискусії виступили:

А. М. Домановський, С. В. Вакуленко.

 
Jatzenko et al. 17.12.19

Spodarets Sahan 17.12.19 

 
3. Поточні справи.

 

Сергій Вакуленко: Vakulenko 17.12.19

1. Дорогі колеґи, маю для вас радісну звістку: я тримаю в руках свіжий 16-ий том «Збірника Харківського історико-філологічного товариства». Хоча він вийшов значно тоншим, ніж попередні томи цього дизайнерського оформлення, наповнення його дуже поважне й розмаїте: історичні розвідки авторства Володимира Маслійчука та Дмитра Миколенка, літературознавчі – від Тетяни Трофименко й Анатолія Новикова, мовознавчі розвідки – від Андрія Даниленка, Євгена Редька та Катерини Каруник; у рубриці «Матеріали» маємо листування Дмитра Чижевського з Ігорем Костецьким, а також досліджені й підготовані Валерієм Романовським рідкісні матеріали про 3-тю Харківську гімназію. Пошановано в цьому томі сьогоднішнього ювіляра, Юрія Шевельова, якому відзначаємо 111 річницю від дня народження: його лекцію з історії формування східнослов’янських мов, читану в Люндському університеті, перекладено зі шведської мови. Збірник також містить рецензію й полемічну статтю Ігоря Михайлина та ще рецензії – від мене, від Олесі Лазаренко та від Ігоря Оржицького. Закликаю членів Товариства поширювати інформацію про вихід друком 16-го тому «Збірника ХІФТ». Докладна інформація про «Збірник» незабаром з’явиться на сайтах ХІФТ і Historians і її можна буде поширювати у всемережжі.

 

2. У січні ми плануємо провести звітно-виборчі збори з переобранням членів Управи.

Zbirnyk 16

 

 

Наукові збори Харківського історико-філологічного товариства

проходили в Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

за адресою майдан Свободи, 6.

(Північний корпус ХНУ ім. В.Н. Каразіна, IV-487).