ПРОТОКОЛ № 202
від 26 листопада 2019 року

Присутні:

 ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА:

 Сергій Вакуленко, Ігор Оржицький, Анатолій Нелюба, Тетяна Трофименко, Василь СаганАндрій Домановський, Владислав Яценко, Андрій Гомон, Анатолій Новиков, Дмитро Миколенко, Катерина Каруник, Ольга Гайдамачук.

 ГОСТІ:

 Марина ГладковськаСергій Лунін, Валерій Лукашенко.

  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь аспірантки з катедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Марини  Гладковської  «Часопросторові моделі в романі Володимира Дрозда “Спектакль”». 

 
Hladkovska 26.11.19

 Запитання ставили:

К. Д. Каруник, Т. М. Трофименко, А. М. Гомон, А. О. Новиков, І. О. Оржицький, А. М. Нелюба, С. В. Вакуленко.

У дискусії виступили:

Т. М. Трофименко, І. О. Оржицький, А. М. Нелюба, А. О. Новиков, С. В. Вакуленко.

 
Novykov 26.11.19 Orzhytskyi 26.11.19 Trofymenko 26.11.19
 

 

2. Доповідь кандидата філологічних наук, доцента на катедрі української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди  Сергія  Вакуленка «Портуґалія українськими очима: історична панорама та сучасність». 

Запитання ставили:
 І. О. Оржицький, В. Лукашенко,  А. О. Новиков,
А. М. Нелюба, К. Д. Каруник, Д. В. Миколенко.
Vakulenko 26.11.19

У дискусії виступили:

 С. Лунін, І. О. Оржицький,  Д. В. Миколенко.

 
Vakulenko Jacenko 26.11.19 Lunin 26.11.19 Mykolenko 26.11.19
 
 3. Оголошення.

 

Сергій Вакуленко:

1. 16-й том «Збірника ХІФТ» уже в друкарні й напевно до наступних зборів Товариства буде готовий наклад (160 прим.). Ми проситимемо авторів тому викупи по три примірники вартістю 100 грн. за одиницю. Виручені кошти будуть спрямовані на видання біо-бібліографії Ігоря Михайлина.

2. Чергові збори плануємо призначити або на 17 або на 24 грудня. Маємо визначитися з датою та доповідачами.

 

 

Наукові збори Харківського історико-філологічного товариства

проходили в Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

за адресою майдан Свободи, 6.

(Північний корпус ХНУ ім. В.Н. Каразіна, IV-487).