ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

24  червня 2019 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата філологічних наук, доцента на кафедрі української, російської мов і прикладної лінґвістики НТУ "ХПІ"  Гомона  Андрія  «Освальд Бурґгардт (Юрій Клен) як літературознавець».

2. Поточні справи (серед них — обговорення евентуального звернення від Товариства у справі захисту Покровського собору від некваліфікованого ремонту).

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий пов.)

 

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

21  травня 2019 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

1. Доповідь доктора філологічних наук, професора на кафедрі історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Тетяни  Матвеєвої  «Метаморфози простору смерті в прозі Івана Франка».

2. Доповідь кандидата історичних наук, доцента на кафедрі ЮНЕСКО та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка  Ірини  Скубій  «Елітне споживання в радянському суспільстві в 1920—1930-ті роки».

3. Поточні справи.

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий пов.)

 

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

23  квітня 2019 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

1. Доповідь доктора філологічних наук, професора на кафедрі української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Анатолія  Нелюби  «Надбання й недоліки морфемно-словотвірної термінології української мови: Хто винен? і Що робити?».

2. Доповідь кандидата історичних наук, доцента на кафедрі всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди  Сергія  Сєрякова  «Спроба заснування лицарської академії в Ярославі (1673–1682 рр.): передумови, перебіг, причини невдач».

3. Поточні справи.

 

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий поверх центральними сходами ліворуч)

 

 

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

26  березня 2019 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

     1. Доповідь аспірантки з кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Христини  Макарадзе  «Ідеологічний дискурс романів Івана Багряного, літературний текст і кіноверсія («Сад Гетсиманський» і «Тигролови»)».

     2. Доповідь кандидата технічних наук, доцента на кафедрі інформаційно-мережної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки  Вадима  Золотарьова  «Великий терор на Харківщині (1937—1938 рр.)».

     3. Поточні справи.

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий поверх центральними сходами ліворуч)

 

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених

на презентацію книжкових видань

членів Товариства й видавництва “Харківське історико-філологічне товариство”

 

26  лютого 2019 року, початок о 17:00

«Книгарня Є» (вул. Сумська, 3).

 

ПРОГРАМА  ПРЕЗЕНТАЦІЇMasliychuk 2018

 1. Маслійчук Володимир:

Маслійчук Володимир.  Здобутки та ілюзії. Освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини XVIII – початку ХІХ ст. (Харків, 2018).

 

2. Домановський Андрій:

«Візантійщина»: візантійський цивілізаційний спадок у Центрально-Східній Європі / За ред. А. Домановського, О. Файди; уклад. М. Домановська (Харків: Фоліо, 2018).

Домановский А. Н. Загадки истории. Междуречье. (Харьков: Фолио, 2018).

Белочкина Ю., Логвиненко И., Домановский А., Чичинская О., Рог А., Кульчинский О. Все о Турции (Харьков: Фолио, 2018).

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: бібліографічний покажчик / За ред. С. Б. Сорочана, С. В. Д’ячкова, А. М. Домановського (Харків: ТОВ «НТМТ», 2018).

«Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме. Вып. 5. / Ред. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Домановский (Харьков: Майдан, 2017).

 

3. Просяник Оксана:

Просяник Оксана. Фердинанд де Соссюр: деміфологізація концепції (Харків: ХІФТ, 2018). Ukr mova unormuvannia 2018

 

4. Вакуленко Сергій:

Українська мова: унормування, розунормування, перевнормування (1920–2015) / Зредаґував С. Вакуленко за участі К. Каруник. (Харків: ХІФТ, 2018).

 

5. Саган Василь:

Ян Станіслав Лось. Українська справа у спогадах, листуванні й публіцистиці. Вибрані твори / Переклад з польської Василя Сагана (Київ: Ніка-Центр, 2018).

З історії морських війн (студії й нариси) / За ред. А. Аксамітовського та М. Франца; переклад з польської Василя Сагана (Київ: Ніка-Центр, 2018).

 

6. Маленко Олена:

Український світ у наукових парадигмах:  Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Вип. 5. (Харків: ХІФТ, 2018).

 

7. Сазонова Ярослава:

Сазонова Ярослава. Феномен страху в текстах жахів української й англомовної літератур: лінгвопрагматичні аспекти (Харків: ХІФТ, 2018).

 

8. Оржицький Ігор:

Пауло Коельйо. Хіпі / Переклад із португальської Ігоря Оржицького (Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019).

 

9. Склокіна Ірина:

Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу /  За ред. Володимира Кулікова й Ірини Склокіної (Львів, 2018).

Політика і пам’ять. Дніпро — Запоріжжя — Одеса — Харків. Від 1990-х до сьогодні / За ред. Георгія Касьянова. Упорядкували Олександра Гайдай, Ірина Склокіна (Львів, 2018).

 Krasikov Huriev Kozachok 2

10. Красиков Михайло:

Гурьев Казачок (1672–2015). Краеведческие очерки и материалы / Сост., предисл., примеч. и доп. М. М. Красикова. Т. 2. (Харьков: Эксклюзив, 2017).

 

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

22  січня 2019 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

     1. Доповідь старшого викладача на кафедрі етики, естетики та історії культури в НТУ 'ХПІ',  Ольги  Гайдамачук  «Які підстави тлумачити деконструкцію Жака Дерріда як детонацію містить його текст “Про граматологію”?».

     2. Річні збори. Звіт Голови Харківського історико-філологічного товариства  Сергія  Вакуленка  про роботу Товариства в 2018 році.

     3. Поточні справи.

 

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи 6, ауд. 487

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий поверх центральними сходами ліворуч)

 

 

ХАРКІВСЬКЕ  ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ  ТОВАРИСТВО

запрошує членів Товариства та всіх зацікавлених на наукові збори

18 грудня 2018 року

о 15.15 год.

Порядок денний:

     1. Доповідь кандидата історичних наук, голови історичної секції ХІФТ,  Владислава  Яценка  «Взаємини  українського козацтва з Кримським ханством і Османською імперією в українській історіографії».

     2. Доповідь кандидата філологічних наук, доцента на кафедрі історії української літератури Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна,  Інни  Кремінської  «Новодраматичні тенденції в драматургії Миколи Куліша 1927—1932 рр.».

     3. Поточні справи. Оголошення.

ЗАСІДАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ

у Центрі українських студій імені Дмитра Багалія

Майдан Свободи, 6, ауд. 487

(Харківський національний університет, Північний корпус, 4-ий поверх, центральними сходами ліворуч)